Leidinggeven aan professionals? Niet doen!

Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie

Door Mathieu Weggeman
ISBN: 9055943525
€ 29,95
Uitgave: 2007, Uitgeverij Scriptum

Door het voortdurend stijgende opleidingsniveau krijgen we steeds meer kenniswerkers in Nederland. De vloeren van onze organisaties worden in toenemende mate bevolkt door professionals en het aantal organisaties dat kennisintensief genoemd mag worden, groeit nog steeds: R&D labs, hightech-, ict- en mediabedrijven, organisaties voor zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg- en onderwijsinstellingen, beleidsontwikkelende instanties, etcetera.

In al die organisaties moet leiding gegeven worden, zeggen de managers. "Niet doen", zeg ik "professionals zijn al gemotiveerd, Ze hebben jaren gestudeerd om eindelijk te mogen gaan doen waar ze zo enthousiast over zijn. Pas op dat je dat enthousiasme niet verprutst!" Daar bedoel ik mee: faciliteer de kenniswerkers in plaats van hun werkprocessen alsmaar te plannen en te controleren. Dat betekent: zorg er voor dat ze niet te veel lastig gevallen worden met formulieren, rapportenschrijverij, regels en procedures dan komt de productiviteit en kwaliteit vanzelf. Waarom? Omdat echte professionals liever iets goed dan iets fout doen.

Natuurlijk horen we de laatste tijd gloedvolle betogen over het afschaffen en verminderen van het aantal regels en procedures, laaien de discussies over de Rijnlandse werkcultuur versus het Anglo-Amerikaanse businessmodel weer op en worden er voortdurend Paarse Krokodillen geïdentificeerd, maar zelden wordt de vraag beantwoord hoe de coördinatie dan wèl geregeld moet worden. Mijn antwoord is: door te sturen op een collectieve ambitie.

Het gaat in dit boek dus over dienend leiderschap, over de kenmerken en eigen-aardigheden van professionals, over hun belangrijkste productiefactor: kennis, over een van hun moeilijkste taken: innoveren en over vakmanschap, meesterschap en altijd maar blijven leren.

Ik heb inmiddels veel boeken en artikelen geschreven over leidinggeven aan professionals, het verzilveren van creativiteit, innovatie en kennismanagement. Dit boek is de accolade.

Mathieu Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, Chef Innovatie van de Baak en bestuursadviseur.“Kenniswerkers hebben doorgeleerd juist om te kunnen en mogen werken.

Ze zijn intrinsiek gemotiveerd, tot ze hun baas ontmoeten.

Als je iemand duwt in de richting die hij al gaat, gaat hij dan harder lopen?”

Harry Starren, directeur van de Baak tijdens de Rijnland Conferentie van 12 april 2005 in Driebergen


  Omschrijving Profiel Duur Investering