Leren van Paarden

Paarden zijn fantastische dieren die ons veel kunnen leren over onszelf

Om te overleven moeten paarden, wild of gedomesticeerd, op zeer grote afstand kunnen aanvoelen of een groep leeuwen hongerig en agressief is of juist volgegeten en loom. Kortom ‘Zijn ze gevaarlijk en moet ik een blokje om lopen of kan ik er veilig langs?’ Ze weten dit precies zonder een woord gewisseld te hebben.

Emotioneel afgestemd
Je zou een paard kunnen vergelijken met een enorme ontvanger met een versterker van emotionele trillingen. Hoe goed je ook bent in het verbergen van je gevoelens, je lichaam blijft je werkelijke gevoelens uitzenden. Of je dit nu wilt of niet. Dit gebeurt op een golflengte waar paarden zich bijzonder goed op kunnen afstemmen. Zo weten ze dus precies hoe jij emotioneel bent afgestemd; angstig, vrolijk, zelfbewust, boos, agressief, verdrietig.

Spiegelen
Een paard spiegelt niet alleen onze emoties maar ook ons gedrag. Door te werken met paarden krijgen we inzicht in vragen als: waarom doe ik wat ik doe? En waarom doe ik hoe ik doe? Dit spiegelen zie je vooral terug in het gedrag van het paard door de interactie tussen mens en paard. Paarden zijn bijzonder sensitief voor duidelijkheid, sympathie en (opr)echtheid. Wie dit laat zien, krijgt de leiding. Maar als je innerlijk twijfelt aan jezelf, de ander of de richting, bent je de leiding ook gelijk weer kwijt.

Inzicht in je gedrag
Paarden reageren in het hier en nu op wat bij jou van binnen waar is. Niet op wat je onbewust of bewust doet voorkomen. Daar waar mensen zich nogal eens laten verleiden door uiterlijk vertoon, laten paarden met hun gedrag zien welke invloed je – onbewust - op ze hebt. Wanneer je door de interactie inzicht krijgt in je persoonlijke gedrag kun je samen met de paarden in een veilige omgeving oefeningen doen om te werken aan het ontwikkelen van je gedrag. Want paarden lachen je nooit uit als iets niet gaat zoals jij wilt. Paarden blijven het iedere keer opnieuw met je proberen. Daar kunnen wij mensen nog heel wat van leren.

Met paarden aan de slag
Wat kan een paard toevoegen aan een individueel of teamleerproces? Heel veel! Paarden zijn dus veel meer dan dieren waar je op kunt rijden. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die tot deze conclusie komen. Wanneer we bereid zijn op deze manier naar paarden te kijken kunnen we heel veel leren over onze persoonlijkheid in onder andere samenwerken, communiceren en leidinggeven. Bij De Baak kun je als individu, team of organisatie samen met paarden aan de slag om te werken aan inzicht en ontwikkeling hiervan.

Equcoaches
Er zijn mensen voor nodig om de vertaalslag te maken naar het leerproces. Dat kunnen Equcoaches, die kennis van zaken hebben op het gebied van paarden en van leren en ontwikkelen van mensen. Je kunt het inzetten als onderdeel in bestaande programma’s, maatwerktrajecten, binnen alle vormen van coaching, bij Management Development of Leiderschapstrajecten. De Baak heeft een netwerk van Equcoaches, gecoördineerd door Ghita Hulster, die passen binnen de leerfilosofie van De Baak. Met haar samen kijk je welke Equcoach het beste past bij de klantvraag die jij vormgeeft of het programma dat je onder je hebt.

Door: Ghita Hulster, coördinator paardencoaches


  Omschrijving Profiel Duur Investering