Mindset van de Business Leader 2013

Update: Mindset van de Business Leader 2014 is nu beschikbaar

Begin 2013 hebben ruim 150 Nederlandse directeuren en topondernemers uit uiteenlopende branches deelgenomen aan het onderzoek ‘De Mindset van de Business Leader’.
Wat blijkt? De ondernemers hebben de nieuwe realiteit geaccepteerd en ondernemen met volle kracht vooruit. Groei, vernieuwen en aanvallen zijn de trefwoorden waarmee men het eigen ondernemerschap typeert. De organisatie is voor het merendeel op orde en de aandacht richt zich nu vooral op de buitenwereld. De managementagenda gaat nog meer dan in 2012 over sales en innovatie. Daarnaast is er toenemende aandacht voor het vergroten van de merkwaarde. De belangrijkste prioriteiten met betrekking tot het personeel zijn: verhoging van de productiviteit van medewerkers, het aantrekken van nieuwe talentvolle medewerkers en het blijvend investeren in scholing & opleiding. Daarbij vormt meer dan ooit inspirerend leiderschap de sleutel tot het succes. Opvallend is dat een groot deel van de ondervraagde leiders vindt dat de huidige cultuur van de eigen organisatie niet passend is bij wat er nu nodig is.

 
Conclusies
Is de crisis eindelijk voorbij? “Welke crisis, dit is gewoon de nieuwe werkelijkheid”. Dat is wat de strategische leiders lijken te zeggen. Hoewel de economische vooruitzichten in verschillende branches nog niet rooskleurig zijn, hebben de business leaders in Nederland de nieuwe realiteit geaccepteerd. Zij ondernemen met volle kracht vooruit. Groei, vernieuwen en aanvallen zijn de trefwoorden waarmee men het eigen ondernemerschap typeert. Topprioriteiten op de managementagenda zijn: Sales en Innovatie. Uiteraard zijn er verschillen per sector, maar door de bank genomen neemt de focus op het realiseren van kosten- besparingen en reorganisaties af. De business leader zit in de ‘driver’s seat’ en is volop gericht op ondernemen.

Download
Download de beknopte of volledige versie van het onderzoek.
- De Mindset van de Business Leader onderzoek 2013 - beknopt
- De Mindset van de Business Leader onderzoek 2013 - volledig


  Omschrijving Profiel Duur Investering