Nooit Eerder...

Hoe gaan we het klassieke scheidingsdenken overstijgen?

  
                                                                        DON'T JUST DO
                                       SOMETHING
                                     
STAND THERE!

We denken er niet elk moment aan, maar ergens weten we het wel: we leven in de meest turbulente periode uit de geschiedenisvan de mensheid. Nooit eerder:

• Waren zoveel mensen zo goed opgeleid en nog nooit eerder leden zoveel mensen
   honger
• Waren we tegelijkertijd zo dicht bij de totale extinctie als bij de totale verlossing van
   armoede en onwetendheid
• Was er zo veel rijkdom en waren onze bronnen zo uitgeput
• Waren de problemen zo complex, en nooit eerder waren de oplossingen zo simpel

Om goed te kunnen functioneren in deze wereld van complexe tegenstrijdigheden zullen wij zelf ook complex en tegenstrijdig moeten worden. Sterker nog: we zullen een simplex bewustzijn moeten ontwikkelen, getraind om het simpele in het complexe te zien en omgekeerd.

Klassiek scheidingsdenken gaat worden overstegen door vormen van inclusief denken die onze manier van samenleven en samenwerken voorgoed zullen transformeren. Ga mee op reis naar het AND van de wereld en ontdek wat voor rijkdom er zit in nieuwe manieren van samenwerken. Ontdek jezelf door je in anderen te verplaatsen, vergroot je bewustzijn door andere dingen te doen, beïnvloed de wereld door jezelf te sturen en verbeter jezelf door actief in de wereld te staan. Je hebt geen andere keus dan te kiezen…

Of zie eens hoe goed je bent als je het kwaad in jezelf een plek geeft, leer hoe je onvrede kunt inzetten voor zelfacceptatie, laat je wanhoop toe en vergroot daarmee je blijdschap.

We hebben zo’n tweeduizend jaar geleefd in een tijdperk van exclusief en lineair denken. Dat is begonnen met de komst van de drie monotheïstische godsdiensten die verkondigen dat er maar één God is. Na deze dominantie kwam de monopolie van de ratio. Dat lijkt anders maar is even exclusief. Waar eerst de (mannelijke) God alleenheerser was, kwam nu de (mannelijke) ratio. En deze twee gingen elkaar bestrijden: je geloofde in of de schepping, of de evolutie. Het houdt in dat we met name in het westen aangeleerd hebben gekregen dat iets alleen ‘waar’ of ‘niet waar’ kan zijn; dat gebeurtenissen logisch uit elkaar kunnen worden afgeleid en daardoor na elkaar kunnen worden geplaatst. Exclusief en lineair dus.

De moderne metafoor van deze exclusiviteit is de werking van de computer, die in zijn kern gebaseerd is op transistors die wel of geen lading hebben (nul of één) en die suquentiële wisselingen daartussen gebruiken voor een berkening. En hoewel we sinds duizenden jaren stiekem al inclusief en synchroon kunnen denken, staan we nu aan het begin van een nieuw tijdperk waarin inclusief en synchroon denken gewoon gaan worden. Dit komt omdat we nu meer dan ooit gevoel EN ratio nodig hebben, mannelijk EN vrouwelijk, lijn EN cirkel. En daarvoor hebben we een nieuwe metafoor nodig. Deze zal worden geleverd door de kwantumcomputer die niet alleen tegelijk in nul en één toestand kan zijn, maar ook in vele toestanden ertussen.

Dit alles betekent een afscheid van een tweeduizend jaar oude dominantie van westers denken en de integratie met een meer Aziatische en Afrikaanse denkwijze. Concreet betekent dit dat we een gebeurtenis tegelijkertijd als goed OF slecht kunnen ervaren EN als goed En slecht. We zien dat nu al in wat we therapeutisch bewustzijn zouden kunnen noemen. Een zwaar verlies, ongeluk of ziekte kan op één niveau een grote rampspoed voor iemand betekenen EN tegelijkertijd op een ander niveau het beste zijn wat hem of haar ooit had kunnen overkomen.

Dit houdt in dat wij als mede mens een dubbel en synchroon soort empathie kunnen leren ontwikkelen: op één niveau een compassie voor het lijden EN op een ander niveau een vreugde voor deze verlossende ervaring EN daar nog bij een overstijgende stilte waarin we vrij zijn van oordelen omdat we getuige zijn van een mysterie.

Uit: This is the And
Manfred & Victor van Doorn

Kijk hier voor een eenmalige Training met Manfred van Doorn over Cycli en Niveaus van Leiderschap


  Omschrijving Profiel Duur Investering