Een Man met een Kroon

Ontwerpprincipes voor leiderschap uit Koning Willem-Alexander's toespraak tijdens zijn inhuldiging: nog eens onder de aandacht!

Waarom? Zij zijn mooi en nog steeds zeer actueel. 

Door programmamaker en trainer Martijn van Haagen vooral verbonden aan incompany trajecten.

"Je zou de dikgedrukte woorden als ontwerpprincipes kunnen zien. De Baak zet aan tot... Leiderschap is... Het geeft denk ik een helder beeld van waar de Baak als organisatie een rol in vervult de komende jaren op maatschappelijk, organisatie en individueel niveau, ik vermoed dat ze inwisselbaar zijn":

Democratie is gestoeld op wederkerig vertrouwen. Vertrouwen van burgers in hun overheid die zich aan het recht gebonden weet en perspectieven biedt. Maar ook vertrouwen van de overheid in haar burgers. Burgers die zich medeverantwoordelijk weten voor het algemeen belang en opkomen voor elkaar.

Tegelijkertijd is het Koningschap een symbool van continuïteit en gezamenlijkheid. Het is een directe verbinding met ons staatkundig verleden, het tapijt van onze geschiedenis waaraan ook wij vandaag gemeenschappelijk verder weven. In de geschiedenis vinden we de verankering van de waarden die we delen. Eén van die waarden betreft de dienende rol van de Koning. De Koning bekleedt zijn ambt ten dienste van de gemeenschap.

Ik treed aan in een periode dat velen in het Koninkrijk zich kwetsbaar en onzeker voelen. Kwetsbaar in hun werk of in hun gezondheid. Onzeker over hun inkomen of over hun leefomgeving. Dat kinderen het beter krijgen dan hun ouders, lijkt minder vanzelfsprekend dan vroeger.

Ieder voor zich lijken we weinig greep te hebben op ontwikkelingen die ons leven beïnvloeden. Onze kracht ligt dan ook niet in afzondering, maar in samenwerking. Als familie. Als vrienden. Als bewoners van een straat of buurt. Als burgers van ons Koninkrijk. En als bewoners van deze aarde, die zich geconfronteerd zien met tal van opgaven die alleen in internationaal verband zijn op te lossen.

Eenheid èn verscheidenheid. Eigenheid èn aanpassingsvermogen. Besef van de waarde van tradities èn nieuwsgierigheid naar wat de toekomst brengt. Die kenmerken hebben ons in de loop van onze geschiedenis gemaakt tot wie we zijn. De drang om grenzen te verkennen en liefst te verleggen, heeft ons vèr gebracht.

De hoop van ons land schuilt in het samenspel van al die mensen, met hun talenten, klein en groot. Vindingrijkheid, ijver en openheid zijn al eeuwenlang onze kracht. Daarmee hebben wij de wereld veel te bieden.

Als Koning wil ik mensen aanmoedigen om actief gebruik te maken van de mogelijkheden die ze hebben. Met trots zal ik het Koninkrijk vertegenwoordigen en helpen nieuwe kansen te ontdekken. Ik wil verbindingen leggen, verbanden signaleren en uitdragen wat ons, Nederlanders, verenigt, ook in tijden van grote vreugde en bij diep verdriet. Hoe groot de verscheidenheid ook is, hoe verschillend onze overtuigingen en dromen ook mogen zijn, waar onze wieg ook stond, in het Koninkrijk der Nederlanden mag iedereen zijn stem laten horen en op voet van gelijkwaardigheid méébouwen.

De Baak zet aan tot:
Leiderschap is:

wederkerig vertrouwen - wederzijdse afhankelijkheid en compassie

medeverantwoordelijkheid - eigen verantwoordelijkheid

kwetsbaarheid - duurzame inzetbaarheid en openheid

Eigenheid èn aanpassingsvermogen - lerend vermogen en reflectie

samenwerking - collectief leiderschap

tradities èn nieuwsgierigheid - kennis, vernieuwing en symboliek

grenzen te verkennen en liefst te verleggen- moed en durf

samenspel van al die mensen, met hun talenten, klein en groot - verbinden van generaties op basis van bekrachtiging en betekenis

Vindingrijkheid, ijver, openheid - innovatie, inzet , delen en transparantie

Onze kracht ligt dan ook niet in afzondering, maar in samenwerking. Als familie. Als vrienden.

Als bewoners van een straat of buurt. Als burgers van ons Koninkrijk. En als bewoners van deze aarde, die zich geconfronteerd zien met tal van opgaven die alleen in internationaal verband zijn op te lossen.

Hoe groot de verscheidenheid ook is, hoe verschillend onze overtuigingen en dromen ook mogen zijn, waar onze wieg ook stond, in het Koninkrijk der Nederlanden mag iedereen zijn stem laten horen en op voet van gelijkwaardigheid méébouwen.Martijn van Haagen
Programmamaker

Heb je interesse in incompany trajecten waar ook ontwerpprincipes aan ten grondslag liggen? Of benieuwd naar leiderschapsprogramma's die dieper gaan dan vaardigheden omdat je die al hebt? Bel of chat met onze adviseurs: 0343 55 6369


  Omschrijving Profiel Duur Investering