Essence of Leadership

Otto Scharmer en Alan Seale, 18 april 2013

Impressie van het event met Otto Scharmer en Alan Seale op 18 april 2013

Georganiseerd door Het Eerste Huis i.s.m. de Baak

Motto
:
Laat je telefoon aan, deel zo veel mogelijk met de wereld wat we aan het doen zijn.

Door Petra Baars

Wij behalen collectief resultaten die we niet willen. Niemand bedenkt ’s ochtends ‘vandaag ga ik weer eens armoede in de wereld creëren’. Toch draagt ons hele economische en sociale systeem daar aan bij. Otto Scharmer’s nog uit te komen boek gaat over de transformatie van het Kapitalisme: van ego systeem naar eco systeem. Wij kregen een voorproefje.

Ook al hebben wij onderzoeksscholen opgericht naar de ‘eco-economy’ en andere initiatieven genomen, we zijn er nog lang niet. Want de meeste dingen die we doen zijn vanuit de oude systemische patronen vormgegeven. Volgens Scharmer is er een veel grotere shift nodig. Nog steeds zijn we ‘disconnected’ van onze verbinding met de natuur, onze relatie met anderen en onszelf.

Er gaat niets gebeuren als er niet binnen in ons een verandering plaats vindt. We voelen wel dat er een andere manier moet zijn, maar weten niet hoe. Belangrijke graadmeter is het volgen van de impulsen van je hart, doen waarvan je houdt, en houden van wat je doet. Maar er is ook een volgende stap naar je hoogste toekomstige potentieel: je co-creatieve deel gebruiken. Kies je ervoor volledig aanwezig te zijn met een ‘open mind’, ‘open heart’ en ‘open will’ ?

Volgens Scharmer kunnen onze huidige economische en sociale systeem de ‘global’ structuren niet meer aan. Er is geen vooruitgang meer. Een stap verder is de ‘co-creative eco-economy’, waarin drie sectoren die elkaar op dit moment tegen lijken te werken samen nieuwe systemen uitvinden: de regeringen, de bedrijven en NGO’s.

We kunnen daar alleen komen door te groeien in bewustzijn. Dat betekent verschuiven van het gebied waar je op jezelf gericht bent -dat jij beslissingen neemt en dingen doet- naar partneren met stakeholders, waar je langere termijn zakelijke relaties opbouwt. Scharmer noemt het ‘ecosystem awareness’. De economie zelf opereert al op wereldwijde schaal, alleen is het bewustzijn van de leiders ervan nog sterk aan ego gebonden.

Wat kunnen zij (en wij) doen? ‘Leading through listening’. Welbekend zijn er Scharmers 4 niveaus van luisteren en vooral de 4e gaat deze shift veroorzaken. Bij dit zogenaamde ‘Generative Listening’ ontstaat een ander gevoel van energie, een verhoogde vorm. Je wordt de energie van het geheel, ervaart een diepe connectie met alles en iedereen. Je stapt als het ware terug, en moeiteloos laat je alles er zijn wat er wil gebeuren. Van daar uit voel je hoe het nieuwe zich ontvouwt. Het gaat om de relatie met het moment. In feite geef je op zo’n moment toe: ‘Het gaat niet over mij, maar over het tot stand komen van de situatie van het moment.’ Het zijn magische momenten, je voelt het in goede muziekstukken die je raken, of tijdens een intense flow bij een werkbijeenkomst. Het is en diep geboorte proces. Scharmer noemt het presencing, het gaat om je verbinden met een mogelijkheid die wij als mensen bezitten. Daar moet je enige moeite voor doen…

Luisteren is het fundament van alle leiderschap.

Ga bij jezelf na: waar in jouw leven bevindt zich een muur die nu eindigt. En waar in je leven bevindt zich een muur die geboren wil worden? Vaak moet het oude eerst losgelaten worden en is er een periode van niets die je moet verdragen voordat een nieuwe mogelijkheid geboren wordt. Je kunt het alleen voelen in het ‘nu’. En het diepe relateren aan ‘nu’ heeft een bepaalde resonantie die invloed heeft op systemen.

Ieder systeem heeft zijn ontwikkeling. Bijvoorbeeld de gezondheidszorg 3.0 gaat over menselijke behandeling van de patiënt, maar gezondheidszorg 4.0 gaat over het versterken van gezondheid en ‘wellbeing’ van mensen. Meer over dit soort ontwikkelingen in andere sectorenvind je in het nieuwste boek van Otto Scharmer.


Something is calling your name, potential is calling your name… What are you going to do?’ Volg de energie en doe terplekke wat er in je opkomt. Er is een deel in jou wat niet denkt en er gewoon voor gaat...

Alan Seale vertaalt Theory U naar praktische toepasbaarheid. Het is volgens hem tijd dat iedereen zich op en andere manier laat zien in de wereld. Het gaat niet meer over wat ‘ik’ wil, maar er is iets groters dat wil gebeuren. Hier komt je alleen achter door het te ervaren.

Neem een dilemma wat je bezig houdt. En in je gevoel, ga er tegen duwen, stuur op dat je het wilt ‘fixen’ en voel in je lichaam wat er met je gebeurt. Laat dat dan weer los en verander de aandacht naar meegaan met het dilemma. Voel ‘underneath’ je dilemma naar ‘iets’ wat wil gebeuren en laat je daar in mee gaan. Waar zit de echte energie? Wat wil er groeien? En merk dat je energie lichter voelt. ‘It’s more exiting’.

Alan Seale vertelt over de mogelijke verschuiving van handelend leiderschap naar transformerend leiderschap. Dat betekent leiden vanuit het veld van het potentieel. De eerste intentie is dan niet meer een resultaat behalen maar een ‘shift’ maken in perceptie. Daarna is het resultaat wat zich voordoet anders dan wat je bedacht zou hebben, meestal een meer duurzame verandering.

Deze ‘shift’ is een verandering in ‘the vibrational frequency or pattern’. Dan ontstaat er een grotere ruimte waarin dingen kunnen gebeuren. Vanuit die ruimte weet je niets en laat je alles en iedere persoon die je tegenkomt de eigen grootsheid zijn. Ook al vind je het of ze niet leuk. Ben je bereid alles te vergeten wat je weet? En nieuwe dingen te ontdekken vanuit een andere staat van zijn? Dat is ‘transformational prescence’. En hoe stap je daarin?

Alan Seale geeft meerdere voorbeelden, ik noem er hier één. Neem een uitdaging of project wat nu speelt. Daar gaan we 4 niveaus van betrokkenheid mee oefenen: drama, situatie, keuze, kans. Voel het drama wat je er aan de oppervlakte van maakt, (hij heeft dit gedaan, en toen zei ik dat en toen… etc.) Het is de reactieve staat waarin je de oorzaak buiten jezelf legt. Voel dit. De volgende laag is het voelen van de situatie, ga in de modus dat je het zo snel mogelijk wilt oplossen. Voel at je dit doet en hoe het voelt. Daarna komen de wat moeilijkere 3e en 4e laag vooral omdat we het niet gewend zijn dat te doen. Het vragt om en extra inspanning. In de derde laag, vraag je af, welke rol heb ik erin gespeeld tot nu toe, voel dit… en daarna welke rol wil ik hierin in de toekomst spelen? (Grote valkuil is volgens Seale dat je een oplossende rol kiest die bij laag 2 hoort, voel verder tot de rol duidelijk wordt). In de 4e laag voel je wat het potentieel is van de situatie, wat de ‘breakthrough’ is. Wat wil er gebeuren onder deze uitdaging of project? Hoe groter het drama, hoe groter en mooier de doorbraak meestal is. Stap 4 kost tijd, je moet enige tijd doorbrengen in het niet weten, wat oncomfortabel kan voelen. Je moet erop vertrouwen dat het goede zal komen, de energie laten gebeuren. Het haalt je uit de ‘ik weet het’ rol, en ‘het is mijn werk om het te laten gebeuren’ rol. De ontknoping meldt zich tenslotte vanzelf aan als je je aandacht erbij houdt. Daarna kijk je anders naar de situatie. Is de hele situatie getransformeerd. En vaak weet je wat je te doen staat.

De intuïtieve ‘mind’ is groter dan onze gedachtes. Wanneer we in dat gebied gaan leven komen er grotere dingen van. Alles wordt je getoond vanuit deze staat, zegt Seale, je hoeft niets uit te vinden, laat de energie je de weg tonen. Je moet het wel aandurven mee te gaan in de flow van het moment, de energie die zich voordoet te ervaren zoals hij is en niet te weten waar je heen gaat.

Bekijk een korte video van een interview wat publiekelijk gehouden werd met Otto Scharmer en Alan Seale samen, tijdens dit event. Het gaat over de aanslag in Bosten. https://www.youtube.com/watch?v=fVle0iCwALs  Omschrijving Profiel Duur Investering