Ingredienten voor vitale organisaties

Ook de liefde van de leider gaat door de maag William Tyndale

Henk Voormolen is directeur Duurzamer Ondernemen bij Albron. Volgens mij is Albron, de grootste onafhankelijke cateraar van Nederland, koploper als het gaat om vitaliteit binnen organisaties. Letterlijk door gezond eten in een werkomgeving te stimuleren, maar ook door de manier waarop ze omgaan met hun human capital, ze zich als innovatieve dienstverlener in de markt bewegen. Henk en ik kennen elkaar sinds Albron host was van het Dutch Innovation Seminar 2007 bij de Baak. Toen spraken we over innovatie in dienstverlening, vandaag gaat het over vitale organisaties. Veel parallellen zo blijkt: ik ben benieuwd!

- Marianne van Munster -

Responsiveness
In zijn rol als directeur is Henk binnen Albron aanjager, regisseur, luis in de pels van alles wat met MVO te maken heeft: “een fantastische plek om naar je eigen organisatie te kunnen kijken”, zo concluderen we beiden. Henk benoemt zijn 3 ingrediënten van een vitale organisatie: veranderen, vernieuwen, innoveren. De wereld verandert, dat is niets nieuws, maar de enige manier om bij te blijven, succesvol te zijn als organisatie, is om je in te richten op veranderingen. “Het bedrijf wat het meest aangepast is aan wat in mij als stakeholder leeft, zal succesvol zijn”: zo zegt Henk. Hier ligt voor hem ook de link met MVO. Corporate Social Responsibility zou eerder Corporate Social Responsiveness moeten heten, zo stelt Henk: hoe reageer je als medewerker, als bedrijf? Ben je in staat om te horen en te antwoorden? Het gaat om signalen van buiten op te pikken en er daadwerkelijk iets mee doen: iets wat relevant is voor de behoefte van je stakeholders. Als je daartoe in staat bent, dan ben je op alle vlakken succesvol. Het vraagt wel wat van je mensen, de processen: zijn die in staat om te horen? Hoe vrij zijn ze om te antwoorden?

Nieuwe werken
We komen te praten over het nieuwe werken. Wat betekent dit voor een cateraar en de mensen die er werken? Want het nieuwe werken schudt aan de voegen van een bedrijfscateraar. Medewerkers werken flexibel maar sowieso minder op kantoor? Voor Albron is het een kans! Met hun klanten komen ze tot innovatie van de traditionele bedrijfskantine. Er ontstaan multifunctionele ruimtes, landingsplaatsen, ontmoetingskernen in de organisatie. Een fijn plek om te ontmoeten en je te verbinden op de dagen dat je op je bedrijf bent. “Innovaties die grote consequenties hebben voor mijn collega’s op die locatie”, zo benoemt Henk. Daar waar ze werkten binnen een catering, bedrijfskantine concept, ontstaat nu een horeca model. Dus gastheer, -vrouw zijn, andere werktijden. Dit vraagt andere competenties, hoe pakt Albron dit aan? Na het benoemen en beoordelen van de competenties wordt een selectie gemaakt en ontstaat er een team op locatie met een locatie manager. Deze locatiemanager heeft ervaring met het horeca en coacht zijn team. Deze coaching on the job is de belangrijkste sleutel tot succes. Coaching tot in de details, want dat is wat het verschil maakt! De begroeting, de vraag om nog iets te drinken, het verleiden van je klant: van lijnbuffet naar een multifunctionele ontmoetingskern is een immense stap! Coaching voor de locatiemanager is ook geregeld in de vorm van een intervisie. “Nou ja, zegt Henk, of ze het zo noemen weet ik niet, maar het zijn gelijkgestemden met een vergelijkbare uitdaging en samen kijken ze wat ging goed en waarom, wat niet en waarom: waar kunnen we leren van elkaar?”

Ondernemerschap
“Waarom noem je het coaching in plaats van leidinggeven?” , vraag ik aan Henk. Henk is hier stellig in. Het is coaching omdat het proces anders is. Wil je de slag maken van bedrijfscateraar naar horeca, dan gaat het om ondernemerschap. Intern ondernemerschap. Het moet uit de medewerkers zelf komen. Daarom ook die selectie bij aanvang: zit het in deze mens om te gaan ondernemen? Om te werken in een horeca concept” Als je alleen het ondernemerschap van de locatiemanager zou aanspreken, dan redt je het niet, want die kan niet overal zijn. En het gaat echt om de kleine details, de 1 op 1 contacten tussen de klant en de Albron medewerker: de lach, de klant welkom heten, de manier van serveren. We willen dat het hele team dat op de locatie werkt individueel ondernemerschap toont, zo zegt Henk. Anders werkt het niet. En natuurlijk is er een leider nodig, maar dat wat hij/zij moet doen is coachen. Deze manier van aansturing geeft ook meer teamgevoel, meer ‘samen”, zegt Henk. De locatiemanagers worden dus ook geselecteerd op coachingscapaciteiten en leiderschapsstijl: dat zal duidelijk zijn.

Stijgende leercurve door nieuwe bloedgroep
Veranderen, vernieuwen, innoveren. Als elementen van vitaliteit. Daar past volgens Henk ook de overname in van alle restaurants in Center Parcs (Nederland en België). Het binnen halen van een nieuwe bloedgroep geeft veel nieuwe inzichten, zo stelt Henk en draagt bij aan de vitaliteit van de organisatie. Vanuit strategisch oogpunt is de partij binnen gehaald die de competenties heeft die Albron nodig heeft voor de toekomst: horeca. “ Nieuwe bloedgroepen houden je als organisatie vitaal, het geeft spinn off. Kruisbestuiving maakt vitaal”. De aankoop is recent, dus nog niet alle mogelijkheden van bloedgroep mixen zijn benut, maar Henk kijkt hier naar uit: interne stages, catering-horeca buddy, bloedgroep coaching, …… : de mogelijkheden van een steile organisatieleercurve zijn enorm!

Cultuur
Vitaliteit = veranderen. Veranderen = meebewegen. De cultuur in je organisatie bepaalt in hoeverre je hiertoe in staat bent. Hoe zorg je ervoor dat mensen ontvankelijk zijn/worden voor signalen van buitenaf? Henk geeft aan dat hij de cultuur bij Albron ervaart als “ontvankelijk voor de buitenwereld”. Een cultuur die Albron wil koesteren behouden omdat het ze vitaal houdt! Hoe ziet die cultuur er uit dan, mijn laatste vraag aan Henk. “Nieuwsgierig zijn, een positieve grondhouding op vragen: “bedankt! Ik ga er over nadenken en kom er op terug”, signalen van buitenaf horen en er iets mee doen, open staan voor impulsen van buiten, het leuk vinden iets met anderen te doen, laagdrempelig zijn om benaderd te worden. Zoals ook jouw vraag aan mij voor dit gesprek, Marianne”.

Reacties zijn welkom!
Marianne van Munster, mariannevanm@hotmail.com  
Henk Voormolen, henk.voormolen@albron.nl  


  Omschrijving Profiel Duur Investering